Her er du: Forsiden

Salgs- og leveringsvilkår

Priser og betalingsbetingelser  

Alle priser er i norske kroner, oppgitt med og uten 25% MVA. Faktura, som forfaller til betaling i hht avtale, utstedes av Skill AS (org. nr 990 326 533). Forfallsdato er det tidspunkt da beløpet skal være godskrevet Skills konto. Ved forsinket betaling belastes purregebyr og morarenter i hht Rentelovens bestemmelser.

Vi tar forbehold om feil i oppgitte priser.

Frakt og levering 

Ordre effektueres normalt samme arbeidsdag og sendes med distributørenes transportører. Frakt er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til kjøpet.  Det er viktig at adressen som oppgis som leveringsadresse er åpen for levering mellom kl. 08.00 og kl. 16.00. Normal leveringstid er 1-3 dager avhengig av leveringsadresse. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på handelsløsningen og vil gi informasjon om forventet tilgjengelighet. Med mindre annet er avtalt vil ordren kunne splittes i delleveranser. Fraktkostnaden vil følge hver enkelt forsendelse.

Frakt og levering - Dell

De den ordinære frakt- og leveringstiden på Dell-produkter kan variere noe fra den normale leveringstiden, da alle Dell-produkter produseres på bestilling og sendes direkte til kundes leveringsadresse. Normalt leveringstid fra Dell vil være 3-7 dager. Ved store avvik fra dette vil kunde informeres direkte.

Salgspant 

Selger har salgspant i maskiner og programvare inntil de er betalt i sin helhet, jf Panteloven § 3-17. Dette innebærer at varen kan bli begjært tilbakelevert jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 9-1 og 9-2.

Reklamasjon

Reklamasjon skal som hovedregel skje innen 8 dager fra leveringsdato via ordre@skill.no eller i annen skriftlig form. Ved reklamasjon som skyldes mangelfull eller feilaktig vare, og hvor varen skal returneres, skal retur av varen skje uten ugrunnet opphold. Varen skal returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde som ved levering. På forhånd avtalte fraktutlegg vil bli refundert.

Avbestillinger

Evt. avbestilling skal som hovedregel foretas via ordre@skill.no straks og uten ugrunnet opphold. Ordre som er ekspedert og sendt fra leverandør/distributør kan som hovedregel ikke avbestilles.

Skade på varen

Transportskade skal meldes uten ugrunnet opphold til ordre@skill.no

Garanti og reklamasjonsperiode

Ved næringskjøp gjelder 12 mnd garanti og 12 mnd reklamasjonsrett mot material- og/ eller fabrikasjonsfeil fra leveringsdato dersom annet ikke er spesifisert i produktets spesifikasjoner.

Ved alminnelige kjøp gjelder garanti og reklamasjonsretten ikke for

  • feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
  • kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn det som er avtalt med Umoe iTet
  • følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
  • slitasjedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følges kjøpslovens regler.
  • Skill AS har ikke annet erstatningsansvar enn det som følger i alminnelige kontraktsforhold. 

Webhandel og sikkert

Hvordan ivaretas sikkerheten i handelsløsningen ?

Det brukes kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data, hvilket betyr at kjøpsprosessen, fra man registrerer e-mail adressen (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig i dag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsere bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men det er fortsatt svært lav sannsynlighet for at koden kan knekkes. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.

Når neste side kommer opp skal man se en lås nede i statusfeltet på browseren. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Man kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedt dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

Blekk og toner
til din printer
Finn
prosjektorlampen
Finn
kabelen
Finn
generelt tilbehør
© 2021   Skill.no